مثل خیلی های دیگر از ماه اک خوشش آمده بود. با لبخند لپ ماه اک را به آرامی نیشگون گرفت و گفت همه تو را دوست دارند و با اشاره ای به پیش بند ماه اک ادامه داد؛ نیازی نیست که بنویسی Love me. ماه اک برایش لبخند زد و او گفت مامان بابا بروند دختر پیش من می ماند. وقتی پاهای ماه اک را در دلش جمع کرد و پاهای جمع شده اش را به طرفین باز کرد برای تست لگن؛ پرسید دکترهای قبل از من این معاینه را انجام داده اند؟ و من که یادم نبود حقیقت را گفتم. با خوشرویی و صبر معاینات اش را تکمیل کرد و آخر سر گفت: وزن کم زمانی جای نگرانی میشود که دوماه متوالی وزن اضافه نکند. که در آن صورت یک آزمایش ادرار لازم است برای تشخیص. فعلا همه چیز خوب است. اما در معاینات من سمت راست لگن درست باز نمی شود. البته این نوع بررسی در این سن دقیق نیست. معاینه در روزهای اول تولد دقیق است و نمیدانیم قبل از من کسی این معاینه را انجام داده باشد. در این صورت اگر نوه خودم بود برای بررسی زاویه لگن حتما یک سونوگرافی می بردمش.

هر دو در دلمان نگران بودیم و بر زبان می گفتیم قطعا سالم است و چیزی نیست. فردایش موقع پارک ماشین همسرک خیلی بداخلاقی کرد اما وقتی در جواب کج خلقی اش گفتم فقط که بچه تو نیست! بچه من هم هست!من هم نگرانش هستم ؛ آرام شد و حتی یادش نیامد چه رفتاری کرده.دکتر سونوگرافی در آن روز نبود و کارمان به تعویق افتاد.

امروز از صبح دل به هولم و ناآرام. همه را به کارهای نکرده و خانه تکانی جامانده ربط دادم. اما حقیقت این است که نگرانم. نگرانم برای دردانه مان که ما را عامل حفظ بقایش می داند و ما اینقدر دلواپسیم! خدا کند که همه چیز درست باشد و ماه ما سالم.


غ ز ل واره:

+ از شدت استرس سرم می سوزد.تاریخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 00:14 | نویسنده : غ ـ ـز ل | نظرات (16)

  • paper | کیــــوسک | پــــرشیــــن ســـی